Αυξημένη Κατανάλωση Νερού

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής της ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η βιομηχανία είναι μια από τις βιομηχανίες με τη μεγαλύτερη εντατική χρήση νερού και ενέργειας παγκοσμίως, ενώ οι εταιρείες που ανήκουν σε αυτόν τον τομέα παράγουν πολλά απόβλητα. Συγκεκριμένα, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών καταναλώνει το 56% του διαθέσιμου νερού για βιομηχανική και αστική χρήση. Επιπλέον, η επεξεργασία τροφίμων ενσωματώνει το 28% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, ενώ η συνολική άμεση ενέργεια που καταναλώνεται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων ανήλθε σε 28,4 Mt ισοδύναμο πετρελαίου, ενώ 30,6 Mt απορριμμάτων τροφίμων παράγονται σε αυτόν τον κλάδο. Αν και έχουν γίνει τεράστια βήματα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης νερού μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων, υπάρχει περιορισμένη προσπάθεια από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών για ελαχιστοποίηση της χρήσης γλυκού νερού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των πρώτων υλών.

Διαχείριση Υδατικών Λυμάτων

Επιπλέον, η υψηλή κατανάλωση νερού σε βιομηχανικές περιοχές οδηγεί σε αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του ότι οι τιμές για την επεξεργασία δημόσιων λυμάτων μπορεί να είναι πολύ υψηλές στις ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και οι βιομηχανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί επίσης να είναι πολύ υψηλές. Επί του παρόντος, οι λύσεις για την επεξεργασία λυμάτων σε βιομηχανίες περιλαμβάνουν τη χρήση διαύγασης, διήθησης μεμβράνης, αντίστροφης όσμωσης, στίλβωσης νερού διεργασίας, απολύμανσης με χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού και UV και τεχνολογιών βιολογικής επεξεργασίας. Ωστόσο, η χρήση αυτών των τεχνολογιών στο πλαίσιο της σχέσης νερό-απόβλητα-ενέργεια είναι πολύ περιορισμένη.

Δελτίο δεδομένων

Τίτλος Έργου Επιτάχυνση της κυκλικότητας του νερού σε βιομηχανικές περιοχές τροφίμων και ποτών σε όλη την Ευρώπη
Ακρωνύμιο AccelWater
ID Συμφωνίας Επιχορήγησης 958266
Ημερομηνία Έναρξης 1η Νοεμβρίου 2020
Διάρκεια 54 μήνες
Συνολικός Προϋπολογισμός 9,429,670.00€
Συμβολή της ΕΕ 8,115,787.38€
Συντονιστής του Έργου AGENSO