Η AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία και η ομάδα της αποτελείται από άτομα με υψηλό κίνητρο και εξειδίκευση και με εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρείες και ευρωπαϊκά έργα. Η AGENSO είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε από μια πολύ δυναμική ομάδα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με κύριο στόχο την εκμετάλλευση ερευνητικών ιδεών και προϊόντων που δημιουργήθηκαν μετά από πολλά χρόνια συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Ιστότοπος του οργανισμού

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Μάρκου Μπότσαρη 47
117 42, Αθήνα
Ελλάδα

Η AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία και η ομάδα της αποτελείται από άτομα με υψηλό κίνητρο και εξειδίκευση και με εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρείες και ευρωπαϊκά έργα. Η AGENSO είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε από μια πολύ δυναμική ομάδα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με κύριο στόχο την εκμετάλλευση ερευνητικών ιδεών και προϊόντων που δημιουργήθηκαν μετά από πολλά χρόνια συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Οι άνθρωποι μας κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη γεωργική μηχανική, την πληροφορική και την περιβαλλοντική διαχείριση και έχουν εργασιακή εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια (π.χ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)). Η τεχνογνωσία της ομάδας μας καλύπτει υπηρεσίες και λύσεις ΤΠΕ για τη γεωργία και το περιβάλλον και ειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας και των υπηρεσιών στους τομείς της αειφόρου γεωργικής παραγωγής, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των προηγμένων τεχνολογιών για τους προαναφερθέντες τομείς. Το προσωπικό της AGENSO έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI και Future Internet Accelerators) και έχει στενή σχέση με τον σχετικό τομέα της γεωργικής βιομηχανίας, τις οργανώσεις αγροτών και τα ερευνητικά ιδρύματα όσον αφορά τις εξωτερικές υπηρεσίες και μεταφορά τεχνολογίας. Η AGENSO συμμετέχει επί του παρόντος σε 11 έργα Horizon2020, 5 έργα ICT-AGRI και 8 εθνικά έργα για την ανάπτυξη λύσεων και λογισμικού ΤΠΕ για γεωργικό και περιβαλλοντικό τομέα. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο AGENSO περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός αγροτικού ρομπότ και διάφορες εφαρμογές λογισμικού. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας σε μεμονωμένους αγρότες και συνεταιρισμούς αγροτών. Η AGENSO έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων διαχείρισης νερού και γεωργίας ακριβείας και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων μέσω εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών για μια πιο ισχυρή διαχείριση αγροκτημάτων και νερού με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ1

  • ΠΕ2

  • ΠΕ3

  • ΠΕ7

  • ΠΕ8

  • ΠΕ9

  • ΠΕ10

agenso

Συνεισφορά στο έργο

Η AGENSO θα είναι υπεύθυνη για ολόκληρο τον συντονισμό του έργου AccelWater (ΠΕ2). Επιπλέον, η AGENSO θα ηγηθεί το ΠΕ10, το οποίο επικεντρώνεται στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στο οποίο θα αναπτυχθεί η πλατφόρμα γνώσης AccelWater μαζί με τις ενότητες e-learning. Επιπλέον, η AGENSO θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του χώρου αποθήκευσης δεδομένων AccelWater και της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών. Τέλος, η AGENSO θα έχει δευτερεύοντα ρόλο σε άλλα ΠΕ και καθήκοντα για την ορθή παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου.