Το INNOVACC αποτελείται από μια ομάδα εταιρειών και ιδρυμάτων που ενώνονται εθελοντικά και ελεύθερα για να αποκτήσουν, ανευ κερδοσκοπίας, ένα σκοπό γενικού ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με την επιθυμία να μοιραστούν τις γνώσεις, τις δραστηριότητες ή / και τους χρηματοοικονομικούς τους πόρους. Η ένωση είναι αυτόνομη, έχει τη δική της προσωπικότητα και η εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία πρέπει να είναι δημοκρατική, με πλήρη σεβασμό στον πλουραλισμό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Carrer Bisbe Lorenzana, 15, 17800 Olot,

Girona, Ισπανία

Το INNOVACC αποτελείται από μια ομάδα εταιρειών και ιδρυμάτων που ενώνονται εθελοντικά και ελεύθερα για να αποκτήσουν, ανευ κερδοσκοπίας, ένα σκοπό γενικού ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με την επιθυμία να μοιραστούν τις γνώσεις, τις δραστηριότητες ή / και τους χρηματοοικονομικούς τους πόρους. Η ένωση είναι αυτόνομη, έχει τη δική της προσωπικότητα και η εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία πρέπει να είναι δημοκρατική, με πλήρη σεβασμό στον πλουραλισμό.

Το INNOVACC είναι το σύμπλεγμα στον τομέα του χοιρινού κρέατος της Καταλονίας. Η Καταλανική Ένωση Καινοτομίας του Χοιρινού Τομέα «INNOVACC» ιδρύθηκε επίσημα στις 7 Μαρτίου 2008, επομένως έχει σχεδόν 12 χρόνια εμπειρίας κατά τη διάρκεια της οποίας έχει αναπτυχθεί και εδραιώνεται ως σύμπλεγμα σε αυτόν τον τομέα σε όλη την Καταλονία. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 101 συνεργάτες, 87 εταιρείες -70 εκ των οποίων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – και 14 ιδρύματα. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες έχουν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 4300 εκατομμυρίων ευρώ και περισσότερους από 17.000 εργαζόμενους. Η οντότητα ομαδοποιεί ολόκληρη την αλυσίδα αξίας στον τομέα (κτηνοτροφία, σφαγεία, μονάδες τεμαχισμού, μεταποιητές κρέατος, κατασκευαστές μηχανημάτων, υπηρεσίες logistics, κατασκευαστές προσθέτων, επεξεργασία αποβλήτων και αξιοποίηση υποπροϊόντων, μηχανική, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαστήρια υγείας και λύσεις υγιεινής…), καθώς και ιδρύματα που σχετίζονται με τον τομέα που βρίσκεται γύρω από τις εταιρείες (πανεπιστήμια, εμπορικά επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα, επαγγελματικές ενώσεις…). Ο κύριος στόχος της ένωσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας και της συνεργασίας.

Το INNOVACC διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση καινοτόμων συνεργατικών έργων, όσον αφορά την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την επεξεργασία της δημόσιας βοήθειας. Από τη δημιουργία του, χρόνο με το χρόνο, προωθεί και διαχειρίζεται περισσότερα από εκατό έργα, πολλά από τα οποία προέρχονται από την ένωση. Το INNOVACC λειτουργεί με γραμμές που χρησιμοποιούνται συνήθως ως υποστήριξη για συνεργατικά έργα Ε & Α που είναι: DARP-GO, DAAM-R & D προώθηση. DAAM-καινοτόμα πιλοτικά έργα, MINCOTUR-AEIs, ACCIÓ-IRC, RIS3CAT-κοινότητες, RIS3CAT-PECT, 7 PM-R4SME, όργανο H2020-SME , προσκλήσεις H2020, etc.

Η κύρια δραστηριότητα της INNOVACC είναι η προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στον τομέα του χοιρινού κρέατος, με τη συμμετοχή των συνεργατών της. Όλα τα έργα INNOVACC είναι συνεργατικά, με τουλάχιστον δύο μέλη. Πολλά από αυτά τα έργα έχουν αναδυθεί και λειτουργήσει εντός του ίδιου της ίδας ομάδας, αλλά μερικά είναι έργα που αναπτύχθηκαν με άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Οι στρατηγικές προκλήσεις που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ομάδας είναι:

 1. “Ανοίξτε τις πόρτες”, να είστε πιο διαφανείς
 2. “Διάλογος με τον καταναλωτή”
 3. Προσφορά “πιο υγιεινών προϊόντων”
 4. Νέες εξαγωγικές ευκαιρίες σε πολυπληθείς χώρες
 5. Προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία
 6. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 7. Αύξηση της βιωσιμότητας, μείωση του ανθρακικού και υδατικού αποτυπώματος
 8. Αποφυγή κινδύνων για διατροφικές κρίσεις, αύξηση χρόνου ζωής προϊόντος
 9. Καλύτερη γνώση του τομέα
 10. Επέκταση της διεθνοποίησης
 11. Βελτίωση των περιθωρίων κέρδους
 12. Προσφορά πιο λειτουργικών προϊόντων

Εμπειρίες που το INNOVACC μπορεί να φέρει στο έργο: να σχεδιάσει μελλοντικές στρατηγικές, να προωθήσει την καινοτομία, να προωθήσει τη μετάδοση της τεχνολογίας, να προωθήσει την εκπαίδευση, συμβουλές, να δημιουργήσει εξωτερικές στρατηγικές σχέσεις, να προωθήσει τη συνεργασία, να καθορίσει πολιτικές και δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Συμμετοχή σε ΠΕ

 • ΠΕ2

 • ΠΕ9

 • ΠΕ10

Συνεισφορά στο έργο

Στο έργο AccelWater, το INNOVACC θα συμβάλει στην αναπαραγωγή των επιχειρηματικών μοντέλων και στην προσαρμοστικότητα τους με βάση τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα του κρέατος (ΠΕ9).

Επιπλέον, το INNOVACC θα υποστηρίξει τα καθήκοντα της επικοινωνίας και της διάχυσης των αποτελεσμάτων (ΠΕ10). Η INNOVACC θα στέλνει ανά διαστήματα ψηφιακές δημοσιεύσεις και θα διοργανώνει διάφορα συνέδρια στην Ισπανία για τη διάδοση του έργου στον ευρωπαϊκό τομέα του κρέατος.