Το Τεχνολογικό Κέντρο Βιοποικιλότητας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας Τροφίμων (BETA) γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2014, προκειμένου να δώσει οριστική ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Vic-Κεντρικό Πανεπιστήμιο Καταλονίας (UVIC- UCC). Η κύρια αποστολή του Τεχνολογικού Κέντρου BETA είναι να είναι ένας σχετικός παράγοντας για την τεχνολογική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ποιότητα ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Η ώθηση για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής προέρχεται τόσο από την εκτέλεση έργων Έρευνας&Ανάπτυξης&Καινοτομίας ( Ε&Α&Κ) και τη μετάδοση αυτής της γνώσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η γνώση του BETA TC οργανώνεται γύρω από την τεχνογνωσία σε α) Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες & Κυκλική Βιοοικονομία. β) Εφαρμοσμένη Οικολογία & Παγκόσμια Αλλαγή · γ) Διαχείριση εδάφους και θρεπτικών συστατικών · δ) Λογιστική Βιωσιμότητα και Βελτιστοποίηση και ε) Διακυβέρνηση για Βιωσιμότητα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ctra de Roda 70, 08500, Vic

Barcelona, Spain

Το Τεχνολογικό Κέντρο Βιοποικιλότητας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας Τροφίμων (BETA) γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2014, προκειμένου να δώσει οριστική ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Vic-Κεντρικό Πανεπιστήμιο Καταλονίας (UVIC- UCC). Η κύρια αποστολή του Τεχνολογικού Κέντρου BETA είναι να είναι ένας σχετικός παράγοντας για την τεχνολογική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ποιότητα ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Η ώθηση για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής προέρχεται τόσο από την εκτέλεση έργων Έρευνας&Ανάπτυξης&Καινοτομίας ( Ε&Α&Κ) και τη μετάδοση αυτής της γνώσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η γνώση του BETA TC οργανώνεται γύρω από την τεχνογνωσία σε α) Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες & Κυκλική Βιοοικονομία. β) Εφαρμοσμένη Οικολογία & Παγκόσμια Αλλαγή · γ) Διαχείριση εδάφους και θρεπτικών συστατικών · δ) Λογιστική Βιωσιμότητα και Βελτιστοποίηση και ε) Διακυβέρνηση για Βιωσιμότητα.

Η BETA TC είναι τμήμα του TECNIO, ενός δικτύου που προωθεί τη διαφορική τεχνολογία, την επιχειρηματική καινοτομία και αριστεία στην Καταλονία και προσδιορίζει τεχνολογικά κέντρα και πανεπιστημιακές ομάδες που ειδικεύονται στην έρευνα και μετάδοση της τεχνολογίας. Τα τελευταία 6 χρόνια, το Τεχνολογικό Κέντρο BETA συμμετείχε σε ορισμένα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε & Α & Κ χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (H2020, Interreg MED, Interreg POCTEFA, LIFE), την Ισπανική Κυβέρνηση, φορείς διεθνούς συνεργασίας κ.α. Επιπλέον, από το 2014, η BETA εργάζεται στον ερευνητικό τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής, ούσα η βασική ερευνητική γραμμή του ομίκου με πάνω από 40 συμβόλαια υπογεγραμμένα με ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς και παρέχοντας στο Κέντρο ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ5

  • ΠΕ8

  • ΠΕ9

  • ΠΕ10

beta tc

Συνεισφορά στο έργο

Στο έργο AccelWater, το Τεχνολογικό Κέντρο BETA θα είναι ο ηγέτης μιας συγκεκριμένης περιπτωσιολογικής μελέτης που θα βασίζεται σε διατιμώμενα απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος, προκειμένου να αποκτήσει επεξεργασμένα λύματα διαθέσιμα για επιτόπια επαναχρησιμοποίηση και να παράγει υψηλή προστιθέμενη αξία και ενέργεια (ΠΕ5). το Τεχνολογικό Κέντρο BETA θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση του πιλοτικού εργοστασίου. Επιπλέον, θα οδηγήσει τα καθήκοντα της επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται στο ΠΕ5.