Το Samherji καλλιεργεί τόσο αρκτοσαλβελίνο όσο και σολωμό Ατλατικού. Η υδατοκαλλιέργεια της Samherji αποτελείται από τις περισσότερες πτυχές της ιχθυοκαλλιέργειας, δηλαδή εκκόλαψη, παραγωγή νεαρών, την ανάπτυξη των εμπορεύσιμων ψαριών, συλλογή, συσκευασία και εμπορία των προϊόντων. Οι διάφορες δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκονται γύρω από την Ισλανδία. Η Samherji λειτουργεί ένα εκτροφείο γόνου, ένα εκκολαπτήριο, τρία φυτώρια και τρεις φάρμες ανάπτυξης. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης δύο εργοστάσια επεξεργασίας. Όλες οι εκμεταλλεύσεις είναι χερσαίες και χρησιμοποιούν καθαρά γεωθερμικά νερά, φρέσκο στα φυτώρια ή υφάλμυρο κατά την ανάπτυξη. Επί του παρόντος υπάρχει μόνο ροή μέσω συστημάτων με δεξαμενές καθίζησης ή φίλτρα όπου τα λύματα από τις φάρμες εισέρχονται σε συστήματα γλυκού νερού και προς το παρόν δεν υπάρχει επαναχρησιμοποίηση νερού.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Glerárgata 30, 600

Akureyri, Ισλανδία

Το Samherji καλλιεργεί τόσο αρκτοσαλβελίνο όσο και σολωμό Ατλατικού. Η υδατοκαλλιέργεια της Samherji αποτελείται από τις περισσότερες πτυχές της ιχθυοκαλλιέργειας, δηλαδή εκκόλαψη, παραγωγή νεαρών, την ανάπτυξη των εμπορεύσιμων ψαριών, συλλογή, συσκευασία και εμπορία των προϊόντων. Οι διάφορες δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκονται γύρω από την Ισλανδία. Η Samherji λειτουργεί ένα εκτροφείο γόνου, ένα εκκολαπτήριο, τρία φυτώρια και τρεις φάρμες ανάπτυξης. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης δύο εργοστάσια επεξεργασίας. Όλες οι εκμεταλλεύσεις είναι χερσαίες και χρησιμοποιούν καθαρά γεωθερμικά νερά, φρέσκο στα φυτώρια ή υφάλμυρο κατά την ανάπτυξη. Επί του παρόντος υπάρχει μόνο ροή μέσω συστημάτων με δεξαμενές καθίζησης ή φίλτρα όπου τα λύματα από τις φάρμες εισέρχονται σε συστήματα γλυκού νερού και προς το παρόν δεν υπάρχει επαναχρησιμοποίηση νερού.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ6

  • ΠΕ8

  • ΠΕ10

samherji

Συνεισφορά στο έργο

Στο εργοστάσιο επεξεργασίας αρκτοσαλβελίνου δεν υπάρχει επί του παρόντος επεξεργασία του νερού με αίμα. Ο βασικός ρόλος του Samherji σε αυτό το έργο θα ήταν να συμμετάσχει στην ανάπτυξη μεθόδων για την επεξεργασία του νερού με αίμα και την πιθανή απομάκρυνση πολύτιμων ενώσεων από το νερό με αίμα και την αξιολόγηση της πιθανής χρήσης συστημάτων ανακυκλοφορίας.