Το πλαίσιο του έργου AccelWater θα αποτελείται από 4 κύριους πυλώνες
Λεπτομέρειες
Το AccelWater αποτελείται από 10 Πακέτα Εργασίας και 58 Παραδοτέα
Λεπτομέρειες
Αντιπροσωπεύει πέντε διαφορετικούς κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Λεπτομέρειες

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο


Δεδομένα του έργου AccelWater

5 Χώρες

5 Βιομηχανίες

18 Εταίροι

48 Μήνες

30% τουλάχιστον μείωση στην κατανάλωση γλυκού νερού

20% τουλάχιστον μείωση στην παραγωγή αποβλήτων

shutterstock_112362932

Κύριος στόχος του AccelWater

Ο κύριος στόχος του έργου AccelWater είναι να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση γλυκού νερού στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο μιας σχέσης νερού-αποβλήτων-ενέργειας, εισάγοντας υψηλά εξελιγμένες τεχνολογίες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης νερού και τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου.

“Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών καταναλώνει το 56% του συνολικού διαθέσιμου νερού για βιομηχανική και αστική χρήση!”

Τελευταία Νέα