Η DIGNITY PRIVATE COMPANY είναι μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα τον Πειραιά Αττικής. Οι βασικές δραστηριότητες της DIGNITY είναι η προσομοίωση και η ενσωμάτωση προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων. DNY P.C. διεξάγει μελέτες σκοπιμότητας, αξιολόγηση κύκλου ζωής, εκτίμηση κόστους κύκλου ζωής και αναπτύσσει επιχειρηματικά σχέδια κυρίως για τον τομέα των αγροτικών τροφίμων. Επιπλέον, η DIGNITY ασχολείται με την εκτίμηση του αποτυπώματος CO2 των γεωργικών προϊόντων διατροφής και την περιβαλλοντική εκτίμηση μέσω του σχεδιασμού προϊόντων και του εργαλείου Ανάπτυξης διαδικτυακού LCA συμβατού με Android και iOS.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ευπλοίας 33

Πειραιάς

185 37

Η DIGNITY PRIVATE COMPANY είναι μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα τον Πειραιά Αττικής. Οι βασικές δραστηριότητες της DIGNITY είναι η προσομοίωση και η ενσωμάτωση προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων. DNY P.C. διεξάγει μελέτες σκοπιμότητας, αξιολόγηση κύκλου ζωής, εκτίμηση κόστους κύκλου ζωής και αναπτύσσει επιχειρηματικά σχέδια κυρίως για τον τομέα των αγροτικών τροφίμων. Επιπλέον, η DIGNITY ασχολείται με την εκτίμηση του αποτυπώματος CO2 των γεωργικών προϊόντων διατροφής και την περιβαλλοντική εκτίμηση μέσω του σχεδιασμού προϊόντων και του εργαλείου Ανάπτυξης διαδικτυακού LCA συμβατού με Android και iOS.

Το προσωπικό της DIGNITY έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα με δημόσιους φορείς και εταιρείες και σε διεθνή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μια παγκόσμια συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ερευνητικών έργων (βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών, βιο-βιομηχανία, ανάπτυξη διεργασιών, οικολογική καινοτομία, αξιολόγηση κύκλου ζωής) και ανάληψη ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων που θα οδηγήσουν σε υψηλά επιστημονικά αποτελέσματα .

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ3

  • ΠΕ7

  • ΠΕ8

  • ΠΕ10

Συνεισφορά στο έργο

  • Συμβολή στην LCA, LCC, τεχνοοικονομική ανάλυση των προτεινόμενων συστημάτων.
  • Ανάλυση συστήματος για διαφορετικά σενάρια και διαδικασίες