Με περισσότερες από 100 εταιρείες μέλη, η ANICAV είναι η μεγαλύτερη ένωση στον κόσμο που εκπροσωπεί εταιρείες μεταποίησης ντομάτας ως προς τον αριθμό των εταιρειών-μελών και την ποσότητα του μεταποιημένου προϊόντος.

Σήμερα η ANICAV υποστηρίζει τους συνεργάτες της στην επιχειρηματική τους δράση υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του τομέα κονσερβοποίησης.
Επιπλέον, διοργανώνει επί του παρόντος εκδηλώσεις (http://www.anicav.it/eventi) που διαμορφώνονται ως στιγμές σύγκρισης σχετικά με τα αποτελέσματα της ιταλικής βιομηχανίας τομάτας στον κόσμο, τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα πλεονεκτήματα στα οποία πρέπει να να συνεχίσει να επενδύει για να επιτρέψει στον ιταλικό τομέα να εδραιώσει την ηγετική του θέση παγκοσμίως.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Viale della Costituzione Napoli Centro Direzionale Isola, F/3

80143 Napoli NA

Ιταλία

With over 100 member companies, ANICAV is the largest association in the world representing tomato processing companies in terms of number of member companies and quantity of processed product.

Today ANICAV supports its associates in their entrepreneurial action by defending the interests of the canning sector.
Moreover, it currently organizes events (http://www.anicav.it/eventi) that are configured as moments of comparison on the results of the Italian tomato industry in the world, the issues to be addressed and on the strengths on which to continue investing to allow the Italian sector to consolidate its leadership position worldwide.

Η ANICAV συνεργάζεται επίσης με εθνικές και διεθνείς οργανώσεις, όπως:

 • Εθνικές:
  • Η Federalimentare, η οποία είναι μια ένωση που εκπροσωπεί, προστατεύει και προωθεί την ιταλική βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η δεύτερη σε υψηλότερη κατάταξη ιταλική βιομηχανία που αντιπροσωπεύει το 8% του εθνικού ΑΕΠ, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 137 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ιταλικές εμπορικές ενώσεις για κάθε τομέα τροφίμων και ποτών ομαδοποιούνται στο πλαίσιο της Federalimentare, η οποία εκπροσωπεί σχεδόν 7.000 εταιρείες με περισσότερους από 9 υπαλλήλους η καθεμία, που βρίσκονται σε όλη την Ιταλία.
  • Η Confindustria, η οποία είναι η κύρια ένωση που εκπροσωπεί εταιρείες κατασκευής και παροχής υπηρεσιών στην Ιταλία, με εθελοντική συμμετοχή περισσότερων από 150.000 εταιρειών διαφορετικών μεγεθών, απασχολώντας συνολικά 5.438.513 άτομα).
 • Διεθνείς:
  • Association Méditerranéenne internationale de la Tomate (AMITOM), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ομαδοποιεί επαγγελματικές οργανώσεις μεταποιητών τομάτας στην περιοχή της Μεσογείου. Για περισσότερα από 30 χρόνια από την ίδρυσή του το 1979, αυτός ο διεθνής οργανισμός συλλέγει και αποθηκεύει τεχνικά και οικονομικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τομάτας, από την έρευνα έως την τελική πώληση).
  • World Processing Tomato Council (WPTC), ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τη βιομηχανία μεταποίησης ντομάτας παγκοσμίως. Επί του παρόντος, τα μέλη της αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 95% του όγκου των ντοματών που μεταποιούνται παγκοσμίως.
  • Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επεξεργασίας Ντομάτας, παλαιότερα γνωστός ως OEIT, εκπροσωπεί τη βιομηχανία μεταποίησης ντοματών από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία, καλύπτοντας περίπου το 95% της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
  • PROFELm η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών, που εκπροσωπεί πάνω από 500 εταιρείες σε 11 ευρωπαϊκές χώρες μέσω εθνικών οργανώσεων ή άμεσης συμμετοχής σε εταιρείες.

Συμμετοχή σε ΠΕ

 • ΠΕ2

 • ΠΕ9

 • ΠΕ10

Συνεισφορά στο έργο

Η ANICAV, με τη συνεργασία άλλων εταίρων και της CALISPA, θα συμμετάσχει στην ΕΕ3 πραγματοποιώντας μια ανάλυση αγοράς (έρευνα πεδίου) με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών (π.χ., εταιρεία παραγωγής τομάτας, λιανοπωλητές) με πιθανό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα του έργου . Αυτή η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει την προετοιμασία ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και δημιουργία βάσης δεδομένων. Θα εκπονηθεί επίσης ένα επιχειρηματικό σχέδιο, βασισμένο στο Canvas Model, στο οποίο θα επισημανθούν οι δυνατότητες εκμετάλλευσης της πλατφόρμας που δημιουργήθηκε ως μέρος των δραστηριοτήτων του έργου. Επιπλέον, η ANICAV θα συμμετάσχει επίσης στη διοργάνωση ενδιάμεσης και τελικής εκδήλωσης διάχυσης (Workshop) για την παρουσίαση του αποτελέσματος του έργου στους κύριους ενδιαφερόμενους, καθώς και τη συλλογή επιστολών ενδιαφέροντος από εταιρείες για συμμετοχή στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ως μέρος των δραστηριοτήτων του έργου.