Η MATIS είναι μια κρατική, μη κερδοσκοπική, ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2007 μετά τη συγχώνευση τριών πρώην δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων. Συνεχίζουμε την έρευνα και την ανάπτυξη ευθυγραμμιζόμενοι με τις βιομηχανίες τροφίμων και βιοτεχνολογίας.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

12, Vínlandsleið 113

Ρέικιαβικ

Ισλανδία

Η MATIS είναι μια κρατική, μη κερδοσκοπική, ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2007 μετά τη συγχώνευση τριών πρώην δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων. Συνεχίζουμε την έρευνα και την ανάπτυξη ευθυγραμμιζόμενοι με τις βιομηχανίες τροφίμων και βιοτεχνολογίας.

Η MATIS έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλα διεθνή έργα όπως FarFish (Horizon2020), EcoFishMan (FP7), Whitefishmall (Nordic Innovation), Amylomics (FP7), MareFrame (FP7), SAF21 (Horizon2020), Arctic Bioeconomy (NMR) και PrimeFish (Horizon2020) και έχουμε μια συνεχή εποικοδομητική συνεργασία με πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων και συστατικών στον κόσμο, όπως η Pepsi Co., η Nestlé και η Roquette.

Η δημιουργία αξίας στη βιοοικονομία και η κατάρτιση στην παραγωγή τροφίμων είναι μια από τις εξειδικεύσεις μας. Το πεδίο εφαρμογής του AccelWater ταιριάζει λοιπόν εντός του εύρους του ρόλου που παίζει η MATIS στην κοινωνία. Στοχεύοντας στον περιορισμό της σπατάλης πόρων και την αύξηση της δημιουργίας αξίας και της χρήσης της βιομάζας.

Η MATIS έχει προσωπικό περίπου 100 ατόμων, τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν στο τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας. Διαθέτει καλές εργαστηριακές εγκαταστάσεις και το προσωπικό προέρχεται από διαφορετικά υπόβαθρα και εξειδικεύσεις.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ6

  • ΠΕ8

  • ΠΕ10

Συνεισφορά στο έργο

Η MATIS θα ηγηθεί το ΠΕ6 και θα αναλάβει την αξιοποίηση των συστατικών από τις ροές νερού, καθώς και τις επεξεργασίες και ανακύκλωση νερού και ενέργειας στην επεξεργασία ψαριών και στην ξηρά υδατοκαλλιέργεια.