Η κοινοπραξία PRODAL είναι ένα κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας με έδρα το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο, το οποίο ιδρύθηκε στο τέλος του έργου «Περιφερειακό Κέντρο Επάρκειας στην Παραγωγή Αγρο-Τροφίμων», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής δράσης 3.16 του POR Campania 2000–2006 . Είναι ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το ιταλικό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, από το 2010.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Via Giovanni Paolo II 132

Fisciano SA

Ιταλία

Η κοινοπραξία PRODAL είναι ένα κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας με έδρα το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο, το οποίο ιδρύθηκε στο τέλος του έργου «Περιφερειακό Κέντρο Επάρκειας στην Παραγωγή Αγρο-Τροφίμων», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής δράσης 3.16 του POR Campania 2000–2006 . Είναι ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το ιταλικό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, από το 2010.

Η PRODAL είναι ένα εξαιρετικά πρωτότυπο ίδρυμα, το οποίο αντιπροσωπεύει την πρώτη εμπειρία της σύνδεσης μεταξύ δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων στον τομέα των αγροτικών τροφίμων που βρίσκονται στην περιφέρεια της Καμπανίας (Ιταλία), και ενός μοναδικού μεγάλου εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης στην υπηρεσία των επιχειρήσεων στην Ιταλία. Η PRODAL – η οποία έχει περισσότερους από 400 συνεργάτες – φτιάχνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να δημιουργήσει καινοτομία από την έρευνα εξαιτίας του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της και της ικανότητας χρήσης γνώσεων για την ανάπτυξη της παραγωγικής αλυσίδας της νότιας Ιταλίας και της Ιταλίας.

Η εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική εμπειρία των ερευνητών της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων (γεωργία, κτηνοτροφία, μηχανική, τεχνολογία τροφίμων, βιολογία, χημεία, οικονομία κ.λπ.), επιτρέποντας την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό των φυτών και την ενεργειακή απόδοση, το χαρακτηρισμό και επεξεργασία διαφορετικών μητρικών φυτών και ζώων, διαχείριση και εκμετάλλευση αποβλήτων τροφίμων για την ανάκτηση πολύτιμων ενώσεων. Η PRODAL έχει μια ενοποιημένη εμπειρία στην εφαρμοσμένη έρευνα σε συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους και διαχείριση μεταφοράς τεχνολογίας από ερευνητικό περιβάλλον σε βιομηχανικούς χώρους.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ4

  • ΠΕ8

  • ΠΕ9

  • ΠΕ10

Συνεισφορά στο έργο

Η PRODAL θα είναι ο συντονιστής του πακέτου εργασίας 4 (Πιλοτικό Βιομηχανίας Επεξεργασίας Ντομάτας). Σε συνεργασία με τον βιομηχανικό εταίρο CALISPA, η PRODAL θα συνεισφέρει από την άποψη του σχεδιασμού, της παρακολούθησης, του ελέγχου και της τεχνολογικής ολοκλήρωσης προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση νερού σε συνδυασμό με την ανάκτηση ενέργειας και την αξιοποίηση των αποβλήτων επεξεργασίας τομάτας μέσω μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης στρατηγικής. Επιπλέον, η PRODAL θα υποστηρίξει τον συνεργάτη ANICAV για ανάλυση αγοράς και προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και τον συνεργάτη DIGNITY στο στάδιο της απογραφής παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες