Δελτίο τύπου για την ημερίδα της Πάτρας

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Green Week), οι Έλληνες εταίροι του ερευνητικού έργου AccelWater διοργανώνουν την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 ημερίδα με τίτλο «Ευκαιρίες Κυκλικής Οικονομίας για τις Ελληνικές Βιομηχανίες, τους Δήμους και τις Περιφέρειες: Οι λύσεις του AccelWater». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πάτρας, και…

AccelWater and CORALIS collaboration

We are happy to announce AccelWater has initiated a set of synergy activities with the Horizon 2020 project CORALIS, to foster mutual knowledge exchange on common project challenges. The CORALIS (Creation Of new value chain Relations through novel Approaches facilitating Long-term Industrial Symbiosis) project, started in October 2020 and aims at creating pathways for the…

AccelWater and iWAYS are joining forces

Two European projects working for different types of industries, but with one common objective: decreasing freshwater consumption while introducing circularity and wastewater treatment technologies, are joining forces. Reducing freshwater consumption is an ambitious and important target. In Europe, industrial activities use about 243,000 cubic hectometres of water every year on average, consequently, water-saving innovations will…