Διοργάνωση ημερίδας στην πόλη της Πάτρας

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, οι Έλληνες εταίροι του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου AccelWater, διοργανώνουν μια ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιομηχανική Συμβίωση στην πόλη της Πάτρας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι σχετικές στρατηγικές και ευκαιρίες της ΕΕ για τις ελληνικές βιομηχανίες (Βιομηχανική Συμβίωση και Industry 5.0), περιφέρειες και…