Η κοινοπραξία του AccelWater απαρτίζεται από 18 οργανισμούς από 5 χώρες