ΕΠΙΣΕΥ, Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών είναι ένας Ακαδημαϊκός Ερευνητικός μη κερδοσκοπικός Φορέας που ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή δραστηριότητας εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των πληροφοριακών συστημάτων και της εφαρμογή τους σε ποικιλία ερευνητικών θεμάτων.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ηρ. Πολυτεχνείου 9

Ζωγράφου

157 73

ΕΠΙΣΕΥ, Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών είναι ένας Ακαδημαϊκός Ερευνητικός μη κερδοσκοπικός Φορέας που ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή δραστηριότητας εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των πληροφοριακών συστημάτων και της εφαρμογή τους σε ποικιλία ερευνητικών θεμάτων.

Το ΕΠΙΣΕΥ συνδέεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και είναι το ερευνητικό σκέλος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ). Το ΕΠΙΣΕΥ αποτελείται από περισσότερα από 50 εργαστήρια, ερευνητικές ομάδες και ομάδες, που ασχολούνται με όλες τις πτυχές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και της Μηχανικής Υπολογιστών και απασχολεί περίπου 800 ερευνητές και επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων μελών της Σχολής, μόνιμους ή μακροχρόνιους ερευνητές.

Στο έργο Accelwater, το ΕΠΙΣΕΥ εκπροσωπείται από μία από τις ερευνητικές του ομάδες, την ομάδα I-SENSE. Η ομάδα I-SENSE αποτελείται από περισσότερους από 100 ερευνητές διαφόρων βαθμίδων και δραστηριοποιείται σε αρκετούς επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς με κύριους τομείς εφαρμογής τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, τα Εικονικά Περιβάλλοντα, τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και τα Έξυπνα Ολοκληρωμένα Συστήματα & Επικοινωνία. Το I-SENSE έχει συντονίσει και συμμετέχει σε περισσότερα από 150 Ερευνητικά Προγράμματα, Εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τα τελευταία 20 χρόνια, και έχει συνεργαστεί με διάφορους ηγέτες του κλάδου από την ίδρυσή του το 2002, υπηρετώντας επί του παρόντος ως Συντονιστής των ακόλουθων: HYPERION, Cyber-MAR, COREALIS, ICT4CART, RESIST, ELVITEN, IN-PREP, PILOTING και DIONE.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ3

  • ΠΕ7

  • ΠΕ8

  • ΠΕ9

  • ΠΕ10

i-sense

Συνεισφορά στο έργο

Το ΕΠΙΣΕΥ είναι ένας πολύ έμπειρος συνεργάτης, με περισσότερα από 10 έργα συντονισμού στο H2020 και πολλά άλλα στο FP7. Μέσω αυτού του ρόλου, και στο πλαίσιο των κανόνων του H2020, απέκτησε επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα Ποιότητας, Γνώσης, Διαχείρισης Δεδομένων καθώς και σε θέματα Ηθικής του Δικαίου και Διαχείρισης Ασφάλειας, εξ ου και η συμβολή του στις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

Εκτός από αυτά τα οριζόντια καθήκοντα, το ΕΠΙΣΕΥ θα είναι ο ηγέτης της ΕΕ7 και πιο συγκεκριμένα του συστήματος αρχιτεκτονικής και ανάπτυξης συστημάτων.