Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το κορυφαίο Τεχνικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Σήμερα το ΕΜΠ έχει περισσότερους από 7000 μαθητές, απασχολεί 700 άτομα ως ακαδημαϊκό προσωπικό και περισσότερους από 2500 ερευνητές. Το ΕΜΠ συντονίζει ή συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα και έλαβε χρηματοδότηση 400 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία δεκαετία. Το Εργαστήριο Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Aνάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων (ΕΑΣ) από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς και το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ θα συνεργαστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ηρ. Πολυτεχνείου 9

Ζωγράφου

157 73

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το κορυφαίο Τεχνικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Σήμερα το ΕΜΠ έχει περισσότερους από 7000 μαθητές, απασχολεί 700 άτομα ως ακαδημαϊκό προσωπικό και περισσότερους από 2500 ερευνητές. Το ΕΜΠ συντονίζει ή συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα και έλαβε χρηματοδότηση 400 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία δεκαετία. Το Εργαστήριο Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Aνάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων (ΕΑΣ) από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς και το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ θα συνεργαστούν για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών κατατάχθηκε πρόσφατα μεταξύ των κορυφαίων 40 του κόσμου (QS World University Rankings by Subject, 2019) διατηρώντας ένα πολύ υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκού προσωπικού και προσελκύοντας τους καλύτερους μαθητές της χώρας. Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας (ΕΥΤ) του Τμήματος Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασχολείται από το 1981 με εκτεταμένη έρευνα στον τομέα της επεξεργασίας και της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων και των λυμάτων, τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την ποιότητα του νερού , επεξεργασία πόσιμου νερού, διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το ΕΥΤ δραστηριοποιείται ενεργά σε καινοτόμα συστήματα και διαδικασίες καθαρισμού λυμάτων. Το εργαστήριο Υγειονομικής Μηχανικής είναι διαπιστευμένο από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (E.SY.D) σύμφωνα με το ISO 17025 για τον προσδιορισμό διαφόρων ρύπων (συμβατικών και τοξικών) σε δείγματα νερού, λυμάτων και λάσπης. Το ΕΥΤ έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά έργα και έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων Horizon2020 HYDROUSA, SMART-Plant, INTCATCH και C-FOOT-CTRL.

Το Εργαστήριο Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Aνάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων είναι το παλαιότερο εργαστήριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο ΕΜΠ, το οποίο συνέβαλε συστηματικά στην ανάπτυξη της Σχολής, από το 1908. Ο τομέας τεχνογνωσίας του ΕΑΣ μπορεί να συνοψιστεί στην (α) ανάπτυξη νέων, λειτουργικών προϊόντων διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προϊόντος, ποιοτικού και αισθητικού ελέγχου του τελικού προϊόντος, καθώς και προσδιορισμού της διάρκειας ζωής, (β) πειραματική και εφαρμοσμένη μελέτη των φυσικών βιομηχανικών διεργασιών, όπως μέθοδοι ξήρανσης (αέρας, κενό, ψύξη, ψεκασμός κ.λπ.), μέθοδοι εκχύλισης (μικροκύματα, υπέρηχοι, κ.λπ.), μέθοδοι ενθυλάκωσης (ηλεκτροϊνοποίηση / ηλεκτροψεκασμός, ξήρανση με ψεκασμό, εξώθηση κ.λπ.) κ.λ.π που εφαρμόζονται σε διάφορες βιομηχανίες (τρόφιμα, καλλυντικά, συσκευασίες κ.λπ.), (γ) ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων που περιγράφουν τις φυσικές διεργασίες και τις θερμο-φυσικές ιδιότητες των υλικών, (δ) κλιμάκωση της διαδικασίας, (ε) αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων και παραπροϊόντων, (στ) ανάκτηση λειτουργικών ενώσεων από διάφορες φυσικές πηγές, όπως φυτά, βότανα , φύκια, κλπ. (ζ) αξιολόγηση κύκλου ζωής και περιβαλλοντική διαχείριση για τον προσδιορισμό των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολλών προϊόντων και διαδικασιών. Η ερευνητική ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το εργαστήριο είναι καλά εξοπλισμένο με μια ποικιλία συσκευών και τεχνικών. Το προσωπικό του ΕΑΣ αποτελείται από 2 καθηγητές, 3 μόνιμους ερευνητές, 4 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 6 υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και 10 προπτυχιακούς φοιτητές που προετοιμάζουν την ερευνητική διπλωματική τους εργασία.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ3

  • ΠΕ7

  • ΠΕ8

  • ΠΕ9

  • ΠΕ10

Συνεισφορά στο έργο

Με βάση την τεχνογνωσία του, το ΕΜΠ θα συμμετέχει στην ανάκτηση πρωτεϊνών από απόβλητα και παραπροϊόντα, καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογών. Επιπλέον, το ΕΜΠ θα υποστηρίξει την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής των εξελίξεων της διαδικασίας καθώς και την ανάλυση της τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας. Επιπλέον, το ΕΜΠ θα αναπτύξει το νέο σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση και χρήση βρόχινου νερού για αστική καλλιέργεια. Το ΕΜΠ θα αξιολογήσει την ποιότητα του ανακτηθέντος βρόχινου νερού και θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει λύσεις επεξεργασίας (εάν απαιτείται) για να αναβαθμίσει την ποιότητά του.