Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία S.A. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και διανομέας μπύρας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και είναι μέλος του ομίλου Heineken NV. Σήμερα διαθέτει τέσσερις μονάδες σε όλη την Ελλάδα, τρία εργοστάσια μπύρας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και ένα εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία S.A. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ζυθοποιίας της Ελλάδας με περισσότερα από 2 εκατομμύρια εκατόλιτρα μπύρας κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, η μονάδα της Πάτρας είναι το μεγαλύτερο ζυθοποιείο στην Ελλάδα, με περίπου 1300 χιλιάδες εκατόλιτρα ετησίως.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αιγάλεω

122 41

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία S.A. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και διανομέας μπύρας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και είναι μέλος του ομίλου Heineken NV. Σήμερα διαθέτει τέσσερις μονάδες σε όλη την Ελλάδα, τρία εργοστάσια μπύρας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και ένα εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία S.A. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ζυθοποιίας της Ελλάδας με περισσότερα από 2 εκατομμύρια εκατόλιτρα μπύρας κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, η μονάδα της Πάτρας είναι το μεγαλύτερο ζυθοποιείο στην Ελλάδα, με περίπου 1300 χιλιάδες εκατόλιτρα ετησίως.
Για αρκετά χρόνια, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία S.A. δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας παραγωγής και την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Η εταιρεία επιδιώκει να βελτιώνει συνεχώς τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και για λόγους κοινωνικής ευθύνης. Είναι κοινωνική ευθύνη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας S.A. να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου και στη μετάβαση σε μια εποχή βιώσιμης βιομηχανίας.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ3

  • ΠΕ8

  • ΠΕ10

Συνεισφορά στο έργο

 H Αθηναϊκή Ζυθοποιία S.A. θα λειτουργήσει ως προμηθευτής αποβλήτων και λυμάτων και θα υποστηρίξει τους άλλους εταίρους με την τεχνογνωσία, τις εγκαταστάσεις και το εξειδικευμένο προσωπικό της στην ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων στρατηγικών για τη μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.